:: Instytucje pomocowe - Zespół Interdyscyplinarny
Artykuł dodany przez: Krystyna Masłowska (2012-03-06 21:00:47)

<center> <b>Na terenie Gminy Nadarzyn powołano<br /> Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie<br /> w składzie:</b> </center> <br /> 1. Krystyna Masłowska - Dyrektor GODM &#8222;Tęcza&#8221;,(tel. 739-73-11)<br /> 2. Grażyna Witkowska - Kierownik GOPS w Nadarzynie,(tel. 729-81-85 w. 180)<br /> 3. Mariusz Jarmołkowicz Z-ca Komendanta Policji w Nadarzynie,(tel. 729-81-77)<br /> 4. Maria Rosińska - Dyrektor GZO Gminy Nadarzyn,(tel. 729-81-85 w. 190)<br /> 5. Elżbieta Zdzebel - Przedstawiciel SPGZOZ w Nadarzynie,(tel. 729-81-28)<br /> 6. Agata Sierputowska, Przewodnicząca GKRPA w Nadarzynie,(tel. 739-73-20)<br /> 7. Jarosław Kuśmierczyk - Członek Zespołu, Przedstawiciel Parafii Rzymskokatolickiej w Nadarzynie,(tel. 729-83-40) <div><br /></div><div>www. stopprzemocy.nadarzyn.pl</div><div>email; stopprzemocy@nadarzyn.pl</div>


adres tego artykułu: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/articles.php?id=37