:: LOK
Artykuł dodany przez: Krystyna Masłowska (2010-04-28 17:17:45)

<br /><hr /><br /><br /><b>PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA w strzelectwie sportowym</b><br /><br /> Posługiwanie się bronią palną stwarza możliwość nieszczęśliwych wypadków. Z tego względu na strzelnicy należy przestrzegać następujących zasad: <li>Wszystkie czynności na strzelnicy winny być wykonywane na komendę prowadzącego strzelanie: ŁADUJ, START, STOP, ROZLADUJ. </li><li>Można użytkować tyko broń sprawną technicznie, w razie stwierdzenia niesprawności broni, należy natychmiast powiadomić prowadzącego strzelanie przez podniesienie ręki bez broni. Nie wolno samemu usuwać usterek. </li><li>Przed każdą czynnością z bronią należy sprawdzić czy nie jest ona załadowana. </li><li>Najpierw skieruj ją w bezpieczne miejsce, wyjmij magazynek, sprawdź komorę nabojową. </li><li>Nie wolno kierować lufy broni w kierunku ludzi i zwierząt, nawet gdy nie jest naładowana. </li><li>W razie pozostawienia broni na stanowiskach ogniowych powinna ona być rozładowana a zamek otwarty. </li><li>Broń można zładowywać jedynie na linii ognia/ lufą skierowaną w kierunku kulochwytu/ wyłącznie po komendzie ŁADUJ. </li><li>W czasie ładowania i strzelania wylot lufy musi znajdować się przed linią ognia. </li><li>Na linii ognia mogą znajdować się tylko strzelający i prowadzący strzelanie. </li><li>W czasie strzelania zabronione jest wychodzenie przed linię ognia oraz zmienianie stanowiska i postawy po załadowaniu broni. </li><li>Nie wolno przekazywać broni załadowanej. </li><li>Po komendzie STOP należy natychmiast przerwać strzelanie i czekać na następną komendę z bronią skierowaną w kierunku kulochwytu. </li><li>Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się po komendzie STOP! ROZŁADUJ ! w kolejności: wyjęcie magazynka, otwarcie zamka, pokazanie broni do przejrzenia. </li><li>W przypadku gdy kontynuowanie strzelania może zagrażać życiu ludzi, komendę STOP powinien wydać każdy, kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo. </li><li>Na strzelnicy zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu lub używanie środków odurzających oraz przebywanie osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. </li><li>Osoby znajdujące się na linii ognia powinny używać urządzeń do ochrony słuchu. </li><li>Osoby oczekujące na strzelanie muszą się znajdować za linią wyczekiwania. </li><li>Osoby naruszające zasady zachowania się na strzelnicy mogą być ukarani kartką: a) żółtą &#8211; ostrzeżenie,<br /> b) zieloną &#8211; odjęcie 2 pkt.<br /> c) czerwoną &#8211; dyskwalifikacja.<br /> Zgłaszający do zawodów odpowiadają za to, że startujący znają Regulamin i zasady obchodzenia się z bronią.<br /><br /> Przepisy Bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym pochodzą ze strony http://www.nadarzyn.pl/lok/index.php <br /><br /><hr /><br /><br /> <b>Spartakiada Kościuszkowska w Gminnym Ognisku &#8222;Tęcza&quot;</b><br /><br /> &#8222;Nauka to działanie, wszystko inne to tylko informacja&#8221; ta myśl przychodzi mi do głowy gdy patrzę na zaangażowanie pana Franciszka Antonika w organizacji imprez LOK. Właśnie poprzez działanie, aktywny udział młodzieży w takich zawodach jakie m.in. odbyły się 19 listopada w Ognisku &#8222;Tęcza&#8221; młodzi ludzie poznają historię Polski, kultywują tradycję zdobywają wiedzę, świetnie przy tym się bawiąc.<br /><br /> W piątek młodzież z Ogniska wzięła aktywny udział w Spartakiadzie Kościuszkowskiej.<br /><br /><br /><br /> <b>Zawody LOK &#8222;O Puchar Wójta Gminy Nadarzyn&#8221;.</b><br /><br /> W dniu 24.10.2010 r. w Nadarzynie odbyły się zawody LOK w dwuboju strzeleckim.<br /><br /><br /> <b>Pojedynki strzeleckie</b><br /> 1) S.K. LOK Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie 15 pkt<br /> 2) LOK przy Nadarzyńskim Ośrodku Kultury w Młochowie 12 pkt<br /> 3) LOK &#8222;Tęcza&#8221; Młochów 10 pkt<br /><br /> <b>Wyniki drużynowe &#8211; Klasyfikacja Generalna</b><br /> dwubój pojedynki<br /><br /> I. S.K. LOK Gimnazjum Nadarzyn 259 15 274 pkt<br /> II. Nadarzyński Ośrodek Kultury Młochów 259 12 271 pkt<br /> III. LOK przy Radzie Gminy Nadarzyn 248 8 256 pkt<br /> IV. &#8222;Tęcza&#8221; Młochów 204 10 214 pkt <br /><br /><hr /><br /><br /> <b>Trójbój obronny &#8222;O Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Nadarzyn&#8221;</b><br /><br /> W dniu 10.10.2010 r. w Nadarzynie odbyły się Zawody Trójboju Obronnego &#8222;O Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Nadarzyn&#8221;. <br /> Drużyna nasza nie osiągnęła oszałamiającego wyniku (miejsce VIII), ale świetne bawiliśmy się w towarzystwie innych uczestników zawodów. <br /><br /><hr /><br /><br /><br /><hr /><br /><br /> <b>Zawody obronne LOK z okazji 90.rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 66.rocznicy Powstania Warszawskiego w Gminnym Ognisku Dziecięco-Młodzieżowym &#8222;Tęcza&#8221;.</b><br /><br /> W dniu 12 sierpnia 2010 roku w Młochowie wraz z panem Franciszkiem Antonikiem i majorem Ireneuszem Pisarskim zorganizowaliśmy zawody obronne LOK, aby upamiętnić dwa ważne wydarzenia w historii Polski a mianowicie: 90 rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz 66. rocznicę Powstania Warszawskiego.<br /><br />Pan Antonik i pan Pisarski przybliżyli dzieciom historię tych dwóch niezwykle dramatycznych wydarzeń. Młodzież miała możliwość zdobycia odznaki OSO : odpowiedzieć poprawnie na kilkanaście pytań dotyczących historii Polski oraz historii Ligi Obrony Kraju, oraz przejść zawody sprawnościowe tj. rzut granatem, marsz w masce, strzelanie do tarczy.<br /><br /><br /> Celem pikniku było utrwalenie w pamięci ważnych wydarzeń, historii dzięki której dziś możemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Dzieci z &#8222;Tęczy&#8221; upiekły pyszne ciasta i przygotowały grilla. Atmosfera była bardzo miła i rodzinna.<br /><br /> Cieszymy się, że i w tym roku zakończenie półkolonii odbyło we współpracy z LOK i składamy serdeczne podziękowania dla pana Franciszka Antonika i pana majora Ireneusza Pisarskiego.<br /><br /><br /><br /> <b>Zawody w dniu 14.05.2011 r. SPORT - BEZPIECZEŃSTWO - OBRONNOŚĆ</b><br /><br /><br /></li>


adres tego artykułu: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/articles.php?id=19