:: W Gminnym Ognisku Dziecięco-Młodzieżowym „Tęcza”...
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2016-05-20 14:08:45)

Zbliża się koniec roku szkolnego i niedługo rozpocznie się czas wakacji. Niektórych uczniów czeka zmiana szkoły, a więc nowi koledzy i środowisko.<br /><br /> Z uwagi na ten szczególny czas, w GODM &#8222;Tęcza&#8221; zorganizowane zostało spotkanie, którego tematem przewodnim była <b>&#8222;Odpowiedzialność prawna nieletnich i cyberprzemoc&#8221;</b>.<br /><br /> Rozmawialiśmy o tym, jak uchronić najmłodszych przed współczesnymi zagrożeniami i w jaki sposób wyznaczać młodzieży granice zachowań.<br /><br /> Gościem i osobą prowadzącą spotkanie była <b>sierż.sztab. Marta Słomińska z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie</b>, która wyjaśniła konsekwencje prawne popełnienia czynów karalnych i zachowań niezgodnych z prawem. Rozmawialiśmy również na temat zagrożeń związanych z posiadaniem i zażywaniem środków odurzających, przedstawione zostały praktyczne przykłady czynów karalnych oraz przykłady demoralizacji.<br /><br /> Rozmawialiśmy o tym, jak poważne konsekwencje prawne mogą pociągać za sobą z pozoru niegroźne zachowania. Na nasze zaproszenie przybyli rodzice, opiekunowie prawni oraz młodzież. W trakcie, na bieżąco, zadawane były pytania, istniała również możliwość indywidualnych rozmów, z której skorzystali zarówno rodzice jak i młodzież.<br /><br /> Uczestnicy spotkania zostali poinformowali o instytucjach pomocowych działających na terenie Gminy Nadarzyn m.in. o Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżurach psychologa i terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym. Swoją pomoc zadeklarowała również sierż. sztab. Marta Słomińska prosząc o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie oraz Komisariatem Policji w Nadarzynie.<br /><br /> Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że potrzebne są wspólne spotkania (dorosłych i młodzieży) ponieważ wszyscy otrzymują ten sam przekaz, a rodzice mają wsparcie specjalistów w czasami niełatwej rozmowie z nastolatkami.<br /><br /> <i>Wychowawczynie - GODM &#8222;Tęcza&#8221;</i>
adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=972