:: Nagrody w I Międzynarodowym Konkursie Plastycznym GRAFIKA I OKOLICE”
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2011-10-25 13:34:13)

<center> </center> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 35.4pt;"><span class="apple-style-span"><span style="background-position: 0% 0%; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: white;">W dniu 21.10.2011 roku, o godzinie 12.00 w Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku uczestniczyliśmy w uroczystym podsumowaniu konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej pierwszej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego &#8222;GRAFIKA I OKOLICE&#8221;. </span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 35.4pt;"><span class="apple-style-span"><span style="background-position: 0% 0%; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: white;">Do udziału w konkursie zgłoszono 338 prac z 24 placówek, szkół oraz prace indywidualne z Czech, Rosji, Francji i Polski. Obrady komisji konkursowej odbyły się 11 września 2011 roku, a jej członkowie: przewodniczący dr Kazimierz Sebastian Ożóg (historyk sztuki - Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego), mgr Radosław Wyjadłowski (artysta plastyk, grafik), mgr Marian Solisz (artysta plastyk, malarz), mieli nie lada problem, aby wytypować najlepsze prace.<b>&nbsp;</b></span></span></p><b><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span class="apple-style-span"><b><span style="color: black; background-color: white;">Z Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego &#8222;Tęcza&#8221; wysłanych zostało 5 prac pod instruktarzem p. Marzeny Latoszek :</span></b></span><span style="color: black;"></span></p><p /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="background-position: 0% 0%; background-attachment: scroll;"><span style="color: black; background-color: white;">Kasia <span class="apple-converted-space">&nbsp;</span> - linoryt</span></span></b><span style="color: black;"></span></p><p /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="apple-style-span"><b><span style="background-position: 0% 0%; background-attachment: scroll;"><span style="color: black; background-color: white;">Klaudia  - linoryt</span></span></b></span><span style="color: black;"></span></p><p /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="apple-style-span"><b><span style="background-position: 0% 0%; background-attachment: scroll;"><span style="color: black; background-color: white;">Ania  &#8211; akwatinta</span></span></b></span><span style="color: black;"></span></p><p /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="apple-style-span"><b><span style="background-position: 0% 0%; background-attachment: scroll;"><span style="color: black; background-color: white;">Tomek  &#8211; mezotinta</span></span></b></span><span style="color: black;"></span></p><p /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="apple-style-span"><b><span style="background-position: 0% 0%; background-attachment: scroll;"><span style="color: black; background-color: white;">Daniel  - metoda suchej igły.</span></span></b></span><span style="color: black;"></span></p><p /></b><p /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 35.4pt;"><span class="apple-style-span"><span style="background-position: 0% 0%; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: white;">Tematyka prac konkursowych została pozostawiona do wy­boru uczestnikom, niezdecydowanych zachęcano do wybrania tematu &#8222;Kluczbork dawniej i dziś&#8221;. Można było zgłosić maksymalnie trzy samodzielnie wykonane prace w dowolnie wybranej technice graficznej: akwaforta, akwatinta, sucha igła, mezzotinta, miedzioryt, linoryt, drzeworyt, serigrafia, itp. Dopuszczono również techniki z pogranicza grafiki, takie jak kolografia, szablon, stempel, itp. pod warunkiem, że dają one możliwość powielania odbitek. Dominującą techniką w tej edycji konkursu okazał się linoryt (technika graficzna druku wypukłego, również odbitka wykonana tą techniką - stosowana od końca XIX w., zbliżona do drzeworytu wzdłużnego, ale jako płytę stosuje się wycinek linoleum. Rysunek wycina się w linoleum nożyczkami, dłutkami itp., a następnie po pokryciu farbą niewyciętych części wypukłych wykonuje się odbitkę).</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 35.4pt;"><span class="apple-style-span"><span style="background-position: 0% 0%; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: white;">Przyznano 12 nagród regulaminowych, 11 wyróżnień oraz 30 kwalifikacji do wystawy w czterech kategoriach wiekowych. Czworo uczestników otrzymało nagrody specjalne. Autorzy nagrodzonych prac otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a wraz z nauczycielami (instruktorami) zostali zaproszeni do udziału w uroczystym otwar­ciu wystawy. </span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 35.4pt;"><span class="apple-style-span"><span style="background-position: 0% 0%; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: white;">Wśród<b>&nbsp;</b>nagrodzonych prac znalazły się dwie nadesłane przez Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe &#8222;Tęcza&#8221;  <b>w kategorii wiekowej 10-13 lat nagrodzona została Ania , a w kategorii 14-16 lat - Tomek .   </b></span></span><br /><br /></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 35.4pt;"><span class="apple-style-span"><span style="background-position: 0% 0%; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: white;">Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! </span></span></p>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=563