:: Pomagają nam
Artykuł dodany przez: Krystyna Masłowska (2011-11-02 19:23:23)

<center> <table width="100%" border="0"> <tbody><tr> <td align="center"> <a href="http://www.nadarzyn.pl" target="_blank"><img src="grafika/urzadgminynadarzyn.jpg" /></a> </td> <td align="center"> <a href="http://www.nadarzyn.pl/articles.php?id=51" target="_blank"><img src="grafika/wiadomoscinadarzynskie.jpg" /></a> </td> <td align="center"> <a href="http://www.gops.nadarzyn.pl" target="_blank"><img src="grafika/gops.jpg" /></a> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">&nbsp</td> </tr> <tr> <td align="center"> <a href="http://www.nok.pl" target="_blank"><img src="grafika/nok.jpg" /></a> </td> <td align="center"> <a href="http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu" target="_blank"><img src="grafika/fundacjapzu.jpg" /></a> </td> <td align="center"> <a href="http://www.schenker.pl" target="_blank"><img src="grafika/schenker.gif" /></a> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">&nbsp</td> </tr> <tr> <td align="center"> <a href="http://www.pcyf.org.pl/index.php?s1=fundacja" target="_blank"><img src="grafika/fundacja.jpg" /></a> </td> <td align="center"> <a href="http://www.segro.pl" target="_blank"><img src="grafika/segro.jpg" /></a> </td> <td align="center"> <a href="http://www.lok.nadarzyn.pl" target="blank"><img src="grafika/lok.gif" /></a> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">&nbsp</td> </tr> <tr> <td align="center"> <a href="http://www.ziemiachelmonskiego.pl" target="_blank"><img src="grafika/ziemiachelmonskiego.jpg" /></a> </td> <td align="center" class="text"> Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych </td> <td align="center" class="text"> Piekarnia BOMADOL Sp. z o.o. Oddział Piekarnia Mechaniczna ul. Komorowska 35B </td> </tr></tbody></table> </center>


adres tego artykułu: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/articles.php?id=36