:: 30 kwietnia Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2014-04-30 13:20:52)

<b>Bicie jest głupie, bo:</b><br /><br /> - <b>jest atakiem na godność dziecka</b> - a przecież każdy człowiek, w tym dziecko, ma prawo do poszanowania jego godności i integralności<br /> - <b>zaburza rozwój dziecka</b> - bicie przez najbliższe osoby odbiera dziecku odwagę życiową i sprawia, że dziecko staje się osobą niepewną, o niskim poczuciu własnej wartości<br /> - <b>utrudnia myślenie</b> - bicie budzi lęk, który zaburza myślenie i zapamiętywanie, nie uczy dziecka jak zachować się poprawnie, za to wywołuje lęk i przerażenie, obawę przed kolejnymi razami<br /> - <b>uczy przemocy</b> - bite dziecko uczy się, że &#8222;silniejszy ma zawsze rację&#8221;, &#8222;silniejszy ma prawo bić słabszego&#8221;, a &#8222;problemy zamiast rozumem łatwiej rozwiązać siłą&#8221;<br /> - <b>niszczy relacje</b> - gdy dziecko boi się rodzica, nie zwróci się do niego o pomoc w trudnych sytuacjach, skorzysta z rad niedoświadczonych rówieśników lub będzie szukać ucieczki od problemu np. w narkotykach lub alkoholu<br /> - <b>niszczy autorytet rodzica</b> - dziecko z czasem zorientuje się, że bijemy, gdyż nie umiemy poradzić sobie z własną złością - i przestanie szanować rodzica<br /> - <b>uczy że lepiej jest kłamać</b> - gdy dziecko popełni błąd lub zrobi coś złego, z lęku przed biciem będzie kłamało, na przykład zrzuci winę na młodszego brata<br /> - <b>klapsy stają się coraz mocniejsze</b> - bite dziecko przyzwyczaja się do klapsów i czasem wręcz udaje, że klaps nie boli (&#8222;To wcale nie bolało!&#8221;). Aby uzyskać ten sam efekt rodzic nieświadomie może bić coraz mocniej i spowodować uszkodzenie ciała dziecka.<br /> - <b>może prowadzić do urazów fizycznych</b> takich jak na przykład siniaki, krwiaki podtwardówkowe, uszkodzenia nerwów, zespół dziecka potrząsanego<br /> - <b>przekazuje nielogiczną argumentację</b> - &#8222;biję cię dla twojego dobra&#8221;, &#8222;biję cię, bo uderzyłeś swoja siostrę&#8221;<br /> - <b>przyczynia się do zwiększenia ilości zachowań agresywnych u dziecka</b> - im częściej dziecko jest bite tym częściej ono samo bije inne dzieci oraz rodzeństwo (Straus and Gelles, 1990; Wolfe, 1987)<br /> - <b>jest to udawanie, że klaps ma funkcję edukacyjną</b> - podczas gdy zazwyczaj jest po prostu wyładowaniem złości, frustracji i poczucia niemocy rodzica<br /> - <b>jest to przekazywanie przemocy z pokolenia na pokolenie</b> - nie wszyscy, którzy byli bici, sami biją. Lecz wszyscy, którzy biją swoje dzieci, byli bici w dzieciństwie.<br /> - <b>prowokuje poczucie złości i chęć zemsty, które pozostaje w dziecku</b><br /><br /> <i>Żródło: http://dziecisawazne.pl</i>
adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=842