:: Sprzątanie Świata
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2014-07-10 14:54:19)

<img align="right" src="uploads/news/news_853.jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" /> 12 maja w słoneczne popołudnie dzieci i młodzież z Gminnego Ogniska "Tęcza" w Nadarzynie aktywnie włączyły się w akcję sprzątania świata. Tym razem działania odbyły się pod hasłem <b>"Gminny Dzień Sprzątania Świata"</b> w ramach <b>Ogólnopolskiego Programu Ekologicznego "EKO TOP 2014"</b>. Całe przedsięwzięcie koordynowała Straż Gminna.<br> Sprzątanie Świata jest międzynarodową kampanią edukacyjną, której celem jest podniesienie świadomości ekologicznej, poprzez pokazanie ile śmieci zalega poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania: w lasach, rowach, na poboczach ulic.<br> W naszym Ognisku odbyła się pogadanka na temat zachowań ekologicznych, a następnie wspólnie sprzątaliśmy teren wokół kościoła i Ogniska.<br><br> <i>Magda Piotrkowicz<br> Wychowawca GODM "Tęcza"</b>
adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=853