:: Konkurs plastyczny - zaproszenie do udziału
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2014-04-10 13:43:40)

<p align="center"><strong>GODM &#8222;Tęcza&#8221; zaprasza do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim konkursie plastycznym V edycji &quot;Barwy dzieciństwa&quot;</strong></p><p align="center">Tegoroczne hasło konkursu:<strong><br /></strong><strong>&#8222;Recepta na zdrowy styl życia rodziny&#8221;</strong></p><p><strong>Regulamin:</strong><br /><strong>I. Cel:</strong> promowanie zdrowego stylu życia; wyrabianie poczucia wrażliwości estetycznej; budowanie poczucia własnej wartości i rozwijanie wyobraźni; popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.<br /><strong>II. Organizator Konkursu:</strong> GODM &#8222;Tęcza&#8221; w Nadarzynie<br /><strong>III. Adresaci:</strong> konkurs kierowany jest do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.<br /><strong>IV. Kategorie:</strong><br />- praca indywidualna,<br />- praca zbiorowa.<br /><strong>V. Kategorie wiekowe:</strong><br />- do lat 6,<br />- 7 - 10 lat.<br />- 11 - 13 lat,<br />- 14 - 16 lat.<br /><strong>VI. Prace konkursowe:</strong> format prac A3, A2, technika dowolna.<br />W konkursie mogą brać udział wyłączenie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę, placówka maksymalnie 5 prac. Spośród nadesłanych prac Jury (wybrane przez Organizatora) wybierze trzy prace z każdej kategorii: 1 miejsce oraz 2 wyróżnienia.<br /><strong>Kryteria oceny:</strong> samodzielność, pomysłowość, staranność wykonania, wyraz artystyczny.<br />O wynikach konkursu rozdaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Informacja będzie również dostępna na stronie Organizatora: <strong>www.ognisko.nadarzyn.pl<br /></strong>Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.<br /><strong>VII. Opis i dostarczenie prac:</strong><br />Prace powinny zawierać metryczkę przyklejona z przodu pracy, zawierającą:<br />- pełne imię i nazwisko, wiek autora,<br />- placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu, email).<br />- pełne imię i nazwisko instruktora/nauczyciela,<br />- do prac należy dołączyć listę zbiorczą uczestników biorących udział w konkursie.<br /><strong>VIII. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.</strong><br /><strong>IX. Nagrody:</strong><br />1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.<br />2. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.<br />3. Wręczenie nagród nastąpi 01 czerwca 2014 r. (niedziela) między godz. 15-16 podczas VI Pikniku Rodzinnego<br /><strong>X. Terminy:</strong><br />Zgłoszenie prac konkursowych do 16 maja 2014 r., po tym terminie prace nie będą przyjmowane. Ocena prac 19 maja 2014 r.<br />Otwarcie wystawy pokonkursowej, rozdanie nagród 01 czerwca 2014 podczas Pikniku Rodzinnego w siedzibie GODM &#8222;Tęcza&#8221; w Nadarzynie, ul. Kościelna 2 (plac przy kościele).<br />Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nadesłanych na konkurs prac konkursowych. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.</p><p align="center"><strong>Zapraszamy!</strong></p>
adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=838