:: Konkursy plastyczne w kwietniu i maju
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2013-05-17 14:40:02)

<img align="right" src="uploads/news/news_775.JPG" border="0" vspace="5" hspace="5" /> W Gminnym Ognisku &#8222;Tęcza&#8221; nasi milusińscy wciąż poznają nowe techniki plastyczne i łączą je z już wcześniej poznanymi tworząc bardzo efektowne prace.<br /><br /> Na wiosnę dzieci z GODM &#8222;Tęcza&#8221; wzięły udział w kilku konkursach plastycznych:<br /> <b>&#8222;Cudzoziemcy w Polsce - Różnorodność wzbogaca&#8221;</b> - organizatorem konkursu jest Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji IOM w ramach projektu &#8222;Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności&#8221;, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI). Partnerami IOM w tym projekcie są: Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.<br /> <b>&#8222;Bańkowice mydlane&#8221;</b> - V Ogólnopolski integracyjny konkurs plastyczny na ilustrację do wiersza Wandy Chotomskiej - organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku.<br /> <b>&#8222;Zawsze zielono, zawsze niebiesko&#8221;</b> - XVII Międzynarodowy Konkurs Twórczości plastycznej dzieci i młodzieży organizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, przy współudziale m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.<br /> <b>&#8222;Przyroda w Kolorach 2013&#8221;</b> - III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie.<br /><br /> Prace były wynikiem ciężkiej pracy i dużej wyobraźni naszych dzieci.<br /> Z życzeniami wielu sukcesów - wychowawczynie GODM &quot;Tęcza&quot;.<br /><br /> <i>Na zdjęciu praca wykonana przez Jakuba  &quot;Przyroda w kolorach&quot;.</i>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=775