:: Dopalacze
Artykuł dodany przez: Krystyna Masłowska (2011-05-17 20:47:21)

<center> Zapraszamy do zapoznania się ze stron± Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.<br /><br /> <a href="http://www.narkomania.gov.pl/portal" target="_blank"><font color="red">Dopalacze mog± Cie wypalić - Poznaj fakty (link)</font></a><br /><br /> <a href="http://www.dopalaczeinfo.pl" target="_blank"><font color="red">Informacje o dopalaczach dla młodzieży (link)</font></a> </center>


adres tego artykułu: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/articles.php?id=23