:: Protokół z posiedzenia jury w III Konkursie Plastycznym
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2012-06-01 13:36:41)

<center><b> Protokół z posiedzenia jury w III Konkursie Plastycznym &#8222;BARWY DZIECIŃSTWA&#8221;<br /> pod hasłem &#8222;MOJE MARZENIA&#8221;</b></center><br /> <b>Podczas trwania tegorocznego konkursu wpłynęło do nas 87 prac z następujących placówek:</b> <li> Przedszkole Publiczne w Młochowie, </li><li> Przedszkole Publiczne w Nadarzynie </li><li> Przedszkole Niepubliczne &#8222;Jupik&#8221; w Nadarzynie </li><li> Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie </li><li> Szkoła Podstawowa im. Św Stanisława Kostki w Kostowcu </li><li> Promienie &#8211; Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Sternik w Nadarzynie </li><li> Świetlica Socjoterapeutyczna w Brwinowie, ul. Grodziska 31 </li><li> Świetlica Socjoterapeutyczna w Brwinowie, ul. Piłsudskiego 11 </li><li> Świetlica Socjoterapeutyczna w Źólwinie </li><li> Świetlica Środowiskowa w Otrębusach </li><li> GODM &#8222; Tęcza&#8221; w Nadarzynie </li><li> GODM &#8222; Tęcza&#8221; w Młochowie. <br /><br /> <b>Jury w składzie:</b> Marzena Latoszek, Dorota Suwalska, Monika Mazurek, Teresa Tarkowska i Kasia Krysik przyznały nagrody w następujących kategoriach:<br /><br /> <b>Przedszkola</b><br /><br /> <b>I miejsce</b><br /> Izabela Bartosiewicz, Przedszkole Publiczne w Młochowie, instruktor Ela Żyta<br /><br /> <b>Wyróżnienie</b><br /> Patrycja Kozieł, Przedszkole Publiczne w Młochowie, instruktor Ela Żyta<br /> Paweł Michalczyk, Przedszkole Publiczne w Młochowie, instruktor Bożena Grochowska<br /><br /> <b>Szkoły Podstawowe, klasy 0-III</b><br /><br /> <b>I miejsce</b><br /> Maria Pasek, Promienie - SP Stowarzyszenia &#8222;Sternik&#8221; w Nadarzynie, instruktor Justyna Gaworska<br /><br /> <b>Wyróżnienie</b><br /> Mikołaj Krakowiak, SP im. Św Stanisława Kostki w Kostowcu, instruktor Agnieszka Bajnóg<br /> Franciszek Krupa, SP im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie, instruktor Anna Dąbkowska<br /><br /> <b>Szkoły Podstawowe, klasy IV &#8211; VI</b><br /><br /> <b>I miejsce</b><br /> Gabriela Czarnecka, SP im. Św. Stanisława Kostki w Kostowcu, instruktor Agnieszka Bajnóg<br /><br /> <b>Wyróżnienie</b><br /> Arkadiusz Żukowski, SP im św. Stanisława Kostki w Kostowcu, instruktor Agnieszka Bajnóg<br /><br /> <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze i wsparcia dziennego</b><br /><br /> <b>I -sze miejsce ex aequo</b><br /> Adrian Gawor, Świetlica Socjoterapeutyczna w Brwinowie, ul. Grodziska 31, instruktor Barbara Korytkowska<br /> Kamil Krzemiński, Świetlica Socjoterapeutyczna w Brwinowie, ul. Piłsudskiego 11, instruktor Marzena Kuc<br /><br /> <b>Wyróżnienie</b><br /> Dominika Kłapkowska, GODM &#8222;Tęcza&#8221; Młochów, instruktor Marzena Latoszek<br /> Weronika Kłapkowska, GODM &#8222;Tęcza&#8221; Młochów, instruktor Marzena Latoszek<br /> Tomasz Targaszewski, Świetlica Socjoterapeutyczna w Brwinowie, ul. Grodziska 31, instruktor Barbara Korytkowska<br /> Kinga Gajda, GODM &#8222;Tęcza&#8221; w Nadarzynie, instruktor Kasia Krysik<br /><br /> <b>Praca zbiorowa</b><br /><br /> <b>I-sze miejsce ex aequo</b><br /> Grupa Starszaków, Przedszkole Niepubliczne &#8222; Jupik&#8221; w Nadarzynie, instruktor Patrycja Wojcieszak<br /> Grupa &#8222; Pszczółki&#8221;, Przedszkole Publiczne w Młochowie<br /><br /> Warto podkreślić, że obrady jury były burzliwe i wszystkie prace bardzo się podobały. Dzieci zaprezentowały wysoki poziom i świetne pomysły.<br /><br /> Gratulacje dla wszystkich uczestników!br </li>
adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=699