:: Spotkanie w ramach kampanii "Razem Bezpieczniej"
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2012-05-31 16:08:56)

<img align="right" hspace="5" border="0" src="uploads/news/news_698.bmp" /> W dniu 17 maja 2012 r. odbyło się spotkanie spotkanie robocze w ramach kampanii "Razem Bezpieczniej", którego nasze Ognisko było współorganizatorem. Celem głównym było nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nadarzyn. Cele szczegółowe: ocena stanu faktycznego na terenie gminy Nadarzyn, trendy przestępczości wśród nieletnich, główne rodzaje uzależnień, czynniki środowiskowe uzależnień nieletnich, w skazanie roli szkoły w diagnozowaniu, uzależnień, akty prawne, przemoc domowa z udziałem nieletnich.
adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=698