:: Przeciwdziałanie przemocy
Artykuł dodany przez: Krystyna Masłowska (2012-07-19 08:42:19)

<b>Przemoc w rodzinie</b> to - jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.<br /><br /> Zaproszenie na spotkanie Grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie do pobrania po kliknięciu <a href="pliki/ulotka_kobiety.pdf"><b>TUTAJ</b></a>.<br /><br /> Zaproszenie na spotkanie Grupy wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy w rodzinie do pobrania po kliknięciu <a href="pliki/ulotka_dzieci.pdf"><b>TUTAJ</b></a>.


adres tego artykułu: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/articles.php?id=40