:: Instytucje pomocowe - Instytucje pomocowe
Artykuł dodany przez: Krystyna Masłowska (2012-03-06 21:04:25)

<b>Poniżej przedstawiamy wybrane instytucje pomocowe działające na terenie naszej gminy i powiatu:</b><br /><br /> 1. <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie</b>, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729-81-95 w. 180, 183, 184<br /><br /> 2. <b>Punkt Konsultacyjny</b> - psycholog, kontakt z GOPS w Nadarzynie<br /><br /> 3. <b>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie</b>, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729-81-95 w. 180<br /><br /> 4. <b>Komisariat Policji w Nadarzynie</b>, ul. Warszawska 13, tel. tel. 22 729-81-77<br /><br /> 5. <b>Grupa Wsparcia AA &#8222;Klemens&#8221;</b>, spotkania dla kobiet i mężczyzn w każdą niedzielę o godz. 16:00, w Domu Parafialnym w Nadarzynie. ul. Kościelna 2<br /><br /> 6. <b>Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe &#8222;Tęcza&#8221; w Nadarzynie z filią w Młochowie</b>, ul. Kościelna 2, tel. 22 739 -73-11<br /><br /> 7. <b>Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie</b>, ul. Kraszewskiego 8, tel. 22 758-60-81 do 85<br /><br /> 8. <b>Zespół Ośrodków Wsparcia, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piastowie</b>, ul. Ks. J. Popiełuszki 24, tel. 22 753-45-55, 56, fax 22 739-39-05<br /><br /> 9. <b>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Pruszkowie</b>, ul. Partyzantów 2/4, tel. 22 758-68-09, fax 22 739-12-66<br /><br /> 10. <b>Poradnia leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Pruszkowie</b>, ul. Kraszewskiego 18, tel. 22 758-11<br /><br /> 11. <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie</b>, ul. Drzymały 30, tel. 22 738-15-01 do 08<br /><br /> 12. <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Punkt Konsultacyjny dla osób z Problemem Alkoholowym i Narkotyków dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Pruszkowie</b>, Al. Wojska Polskiego 20, tel. 22 758-68-29<br /><br /> 13. <b>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Pruszkowie</b>, ul. Księcia Józefa 1, tel. 22 758-74-71<br /><br /> 14. <b>Dom Samotnej Matki Wspólnoty &#8222;Chleb Życia&#8221; w Brwinowie</b>, ul. Sienkiewicza 4, tel. 22 729-62-29<br /><br /> 15. <b>Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie</b>, tel. alarmowy 987, tel: 22 595 13 00, 22 695 61 68, 22 695 61 69, fax: 22 595 13 50, 22 695 63 53<br /><br /> 16. <b>Caritas przy Parafii w Nadarzynie i w Młochowie</b>


adres tego artykułu: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/articles.php?id=38