:: O bezpieczeństwie cd. - ochrona danych osobowych
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2012-07-30 12:21:17)

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. mówi, iż: &#8222;za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.&#8221; Do takich informacji zalicza się m.in.: imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania, PESEL, jak również wygląd charakterystyczny, grupę krwi, iloraz inteligencji czy poglądy polityczne.<br /><br /> Jak podaje GIODO - Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych &#8222;Dzieci i młodzież, korzystając z Internetu, zapominają o dbałości o swoje dane osobowe i nierozważnie je udostępniają&#8221;. Bez przeszkód podają swoje imiona, nazwiska, datę urodzenia, adres domowy, maile, adres szkoły do której uczęszczają; opisują swoje zainteresowania, zamieszczają zdjęcia i filmiki. Wszystko to może prowadzić do poważnych problemów zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym zagrażając bezpieczeństwu swojemu oraz najbliższych.<br /><br /> Więcej informacji w zakładce: Artykuły.<br /><br /> <i>źródło: www.giodo.gov.pl</i><br /><br /> Magda Piotrkowicz &#8211; wychowawca GODM &#8222;Tęcza&#8221;
adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=705