:: Dzień Edukacji Narodowej
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2011-10-14 12:25:26)

<p class="MsoNormal" /><p class="MsoNormal">W jednym z ważniejszych dni <o:p /></p> <p class="MsoNormal">w całym roku szkolnym, </p> <p class="MsoNormal"><b>Dniu Nauczyciela, <o:p /></b></p> <p class="MsoNormal">chcielibyśmy złożyć</p><p class="MsoNormal">najserdeczniejsze życzenia <o:p /></p> <p class="MsoNormal">wszystkim nauczycielom. <o:p /></p> <p class="MsoNormal">Dużo zdrowia,</p><p class="MsoNormal">cierpliwości, wytrwałości, <o:p /></p> <p class="MsoNormal">wielu sukcesów zawodowych <o:p /></p> <p class="MsoNormal">oraz zadowolenia z uczniów!<o:p /></p><p>&nbsp;</p><p><br /></p><p>Wychowankowie i Pracownicy GODM &quot;Tęcza&quot;</p><p><br /></p><p><br /></p><p /><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; "><b>Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela)<o:p /></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; "><b><br /></b></p><p /><p /><p class="MsoNormal" style="text-indent: 35.4pt; ">Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem państwowym, świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Dzień ten częściej jest znany pod potoczną nazwą jako Dzień Nauczyciela. W Polsce Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy 14 października, na mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela. Dzień ten został uznany za oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773.</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 35.4pt; ">Wyróżniamy również Światowy Dzień Nauczyciela (World Teacher's Day) pod patronatem UNESCO, który obchodzony jest od 1994 roku w dniu 5 października, na pamiątkę podpisania w 1966 r. &#8222;Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela&#8221;, opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Jest okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 35.4pt; ">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 35.4pt; ">Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla edukacji osób. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Podczas uroczystości zorganizowanych z tej okazji wręczane są także odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół.</p><p /><p>&nbsp;</p>
adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=561