:: Bezpieczne wakacje
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2012-07-17 09:23:27)

Wakacje to czas nieustannej zabawy oraz nowych wrażeń. Korzystając z różnych przyjemności nie można zapomnieć o bezpieczeństwie swoim i bliskich. Zwracajmy uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po wakacjach mieć same dobre wspomnienia. Oto kilka podstawowych zasad, których przestrzeganie pozwoli spędzić bezpiecznie lato.<br><br> <b>KORZYSTAJ Z UMIAREM ZE SŁOŃCA</b>, odsłonięte części ciała powinny być chronione przez kremy zawierające filtry. Zrezygnuj z opalania w godzinach największego działania słońca tj. pomiędzy godz. 10.00 - 14.00. Chroń oczy i głowę przed promieniami UV; szczególnie chroń przed słońcem wszelkie znamiona.<br><br> <b>REGULARNIE PIJ DUŻE ILOŚCI PŁYNÓW</b>, nadmierne korzystanie z kąpieli słonecznych może wywołać objawy niepożądane tj. - poparzenia słoneczne - udar słoneczny.<br><br> <b>NIE ZBLIŻAJ SIĘ</b> do obcego psa ani innego dzikiego zwierzęcia - nie dotykaj go, nawet jeśli robi wrażenie łagodnego. Pogryzienia są niebezpieczne ze względu na ogromne ryzyko zakażenia. Szczególnie groźne jest zakażenie wścieklizną. Każda osoba pokąsana przez zwierzę powinna zgłosić się do lekarza.<br><br> <b>NA ZABAWY</b> wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i wykopów.<br><br> <b>MÓW RODZICOM</b> zawsze dokąd wychodzisz. Unikaj przygodnych znajomości - nie korzystaj z jazdy samochodem z nieznajomym.<br><br> <b>PAMIĘTAJ</b>, podczas wypadów leśnych, przebywania obok stawów, rzek, łąk może pojawić się kleszcz. Warto zatem: nosić w lesie odpowiednia odzież zakrywająca jak najwięcej części ciała, stosować repelenty, po wizycie w lesie dokładnie obejrzeć całe ciało oraz przejrzeć ubranie. W razie ukłucia należy natychmiast usunąć kleszcza. Jeśli w ciągu kilkunastu dni pojawi się wokół miejsca ukąszenia choćby niewielki odczyn zapalny należy zgłosić się do lekarza.<br><br> Więcej informacji o bezpiecznych wakacjach w zakładce: ARTYKUŁY<br><br> <i>Źródło: www.bezpiecznewakacje.pl</i><br><br> <b>Wszystkim życzymy bezpiecznych wakacji, dużo słońca, radości oraz wspaniałych wrażeń.</b><br><br> Magda Piotrowicz - wychowawca GODM "Tęcza"
adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=704