:: List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2016-08-26 14:19:14)

<img border="0" align="right" src="uploads/news/news_993.png" /> <b>Nadszedł ten czas, kiedy kończą się wakacje a zaczyna się szkoła.</b><div><b><br /></b><div>W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Minister Edukacji Narodowej skierowała list do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty, m.in. składając życzenia udanego nowego roku szkolnego. Poniżej prezentujemy fragment listu:<font face="Roboto, Arial, sans-serif" color="#666666"><span style="line-height: 24px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></font><br /><i> (&#8230;) Od 1 września 2017 r. z mocy prawa, sześcioletnie szkoły podstawowe przekształcą się w ośmioletnie szkoły podstawowe, rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów, uruchomione zostaną pierwsze klasy szkoły branżowej I stopnia. Projektowane rozwiązania ustawowe przewidują dogodne dla organów prowadzących możliwości dostosowania do nowej struktury szkół. Plan wdrożenia nowego ustroju szkolnego zakłada także stabilne rozwiązania przejściowe, wspomagające i usprawniające proces przekształceń. Przewiduje się na przykład funkcjonowanie ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi do czasu ich wygaszenia. Może ona powstać z połączenia odrębnych szkół lub na bazie obecnie działającego zespołu, a także w wyniku przekształcenia samodzielnego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawowa (...).<br />(...)Przeprowadzenie szkół przez proces przekształceń powierzone zostanie doświadczonej oświatowej kadrze kierowniczej. Dlatego w tym okresie, z mocy prawa, szkołami zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy(...).</i></div><div><br /> <i>Źródło:<br /> <a href="https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/list.html" target="_blank">https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/list.html</a></i> </div> </div>
adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=993