:: IV Konkursie Plastycznym „BARWY DZIECIŃSTWA”
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2013-05-17 15:02:56)

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"> Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe &#8222;Tęcza&#8221; zaprasza do wzięcia udziału w</p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>IV Konkursie Plastycznym</b> <b>&#8222;BARWY<span>&nbsp;</span>DZIECIŃSTWA&#8221;</b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>pod <span>&nbsp;</span>tegorocznym hasłem:</b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><u>Barwna twórczość Juliana Tuwima </u></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b>REGULAMIN</b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b>I Cel konkursu: </b></p> <ul type="disc" style="margin-top: 0cm;"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">przybliżenie sylwetki i twórczości Juliana Tuwima,</li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">wyrabianie poczucia wrażliwości estetycznej,</li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,</li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">budowanie poczucia własnej wartości i rozwijanie wyobraźni,</li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">integracja lokalna.</li></ul> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b>II Organizator Konkursu:</b> Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe &#8222;Tęcza&#8221; w Nadarzynie</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b>III Adresaci:</b> konkurs kierowany jest do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, <span>&nbsp;</span>placówek wsparcia dziennego, świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b>IV Kategorie:</b></p> <ul type="disc" style="margin-top: 0cm;"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">praca indywidualna</li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">praca zbiorowa </li></ul> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b>V Kategorie wiekowe: </b></p> <ul type="disc" style="margin-top: 0cm;"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">do 6 lat</li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">7-10 lat</li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">11-13 lat</li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b>VI Prace Konkursowe</b>: format prac: A3, A2; technika dowolna </li></ul> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">W konkursie mogą brać udział wyłączenie prace do tej pory niepublikowane i nie nagradzane.<span>&nbsp;</span>Uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę, placówka maksymalnie 5 prac. Spośród nadesłanych prac Jury (wybrane przez Organizatora) wybierze trzy prace z każdej kategorii:1 miejsce oraz<span>&nbsp;</span>2 wyróżnienia. Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość, staranność wykonania, wyraz artystyczny.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">O wynikach konkursu i rozdaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Informacja będzie również dostępna na stronie Organizatora: <b>www.ognisko.nadarzyn.pl</b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.<b>&nbsp;</b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b>VII Opis i dostarczenie prac</b>: prace powinny zawierać metryczkę przyklejoną z przodu pracy, zawierającą: pełne imię,<span>&nbsp;</span>nazwisko i wiek autora, placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu, email), pełne imię i nazwisko instruktora/nauczyciela, do prac należy dołączyć listę zbiorczą uczestników biorących udział w konkursie.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b>VIII</b> Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b>IX </b>Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nadesłanych na konkurs prac konkursowych.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b>X Nagrody:</b> 1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe . </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">2. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">3. <b>Wręczenie nagród nastąpi 16 czerwca 2013 r.</b> podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b>XI Terminy:</b>1.Zgłoszenie prac konkursowych <b>do<span>&nbsp;</span>23 maja 2013 r.</b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">2.Ocena prac <b><span>&nbsp;</span>29 maja 2013 r</b>.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">3. Otwarcie wystawy pokonkursowej, rozdanie nagród<span>&nbsp;</span><b>16 czerwca 2013 r. podczas Pikniku Rodzinnego w siedzibie GODM &#8222;Tęcza&#8221; w Nadarzynie, ul. Kościelna 2. (plac przy kościele )</b><span>&nbsp;</span>Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.<b> Zapraszamy do udziału w konkursie!</b> </p>
adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=776