:: LIST MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2010-06-28 14:24:41)

Warszawa, 22 czerwca 2010 r.<br> KO.BPP.KA.0750-39/09<br> <b>Dyrektorzy Szkół<br> i Placówek Oświatowych<br> Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie<br> województwa mazowieckiego</b><br><br> Szanowni Państwo,<br> za nami kolejny rok wytężonej pracy, przezwyciężania problemów, ale też radości z osiąganych sukcesów. Pragnę wszystkim Państwu podziękować za rzetelność i wytrwałość, za zaangażowanie i sumienną pracę, a rodzicom za podejmowany trud współpracy ze szkołą dla dobra dzieci. Uczniom gratuluję osiągnięć i nabycia nowych umiejętności. Zbliżające się wakacje będą czasem zasłużonego wypoczynku. Wszystkim Państwu życzę, abyście w nowy rok szkolny weszli z zapasem sił i gotowością do podjęcia nowych wyzwań. Uczniom życzę, aby wakacje były okresem radości, udanej zabawy i wytchnienia w otoczeniu przyrody. Słowa te w sposób szczególny kieruję do dzieci i młodzieży dotkniętych skutkami powodzi, jeszcze raz prosząc Państwa o otoczenie ich wyjątkową troską.<br> Pamiętajmy także, aby wypoczynek był zawsze bezpieczny. W trosce o bezpieczeństwo proszę Państwa o przypomnienie uczniom zasad korzystania z kąpielisk, zasad ruchu drogowego, bezpieczeństwa podczas wycieczek oraz uświadomienie innych potencjalnych zagrożeń. Niech każda wakacyjna przygoda kończy się szczęśliwym powrotem do domu i szkoły.<br> Wszystkim pracownikom szkół i placówek oświatowych województwa mazowieckiego, rodzicom i uczniom życzę słonecznych i bezpiecznych wakacji.<br><br> Z wyrazami szacunku<br> Mazowiecki Kurator Oświaty<br> /-/<br> mgr inż. Karol Semik
adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=444