:: Przemoc wobec dzieci – diagnoza zjawiska
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2015-10-22 11:39:17)

W 2014 roku na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została przeprowadzona <i>&#8222;Diagnoza zjawiska przemocy i możliwości uzyskania pomocy w sytuacji doświadczania przemocy w percepcji dzieci i młodzieży&#8221;</i>. W badaniu uczestniczyło 1210 dzieci i młodzieży z całej Polski w wieku od 11 do 17 lat, a zgodę na udział w tym badaniu wyrażali zarówno uczniowie jak i rodzice.<br /><br /> Głównym celem była diagnoza poszczególnych rodzajów przemocy doświadczanej przez dzieci ale też między dorosłymi, szacowanie rozmiarów i powszechność poszczególnych form przemocy, związek przemocy z alkoholem a także diagnoza przekonań młodych ludzi na temat metod wychowawczych stosowanych przez dorosłych.<br /><br /> Jeżeli chodzi o bezpośrednie doświadczenia to młodzież najczęściej wskazywała przemoc fizyczną (31%), zaniedbanie (19%) i przemoc psychiczną (11%); badania wykazały, że to dziewczynki częściej niż chłopcy doświadczały przemocy.<br /><br /> Co trzeci badany uczeń doświadczający przemocy (30%) przyznał, że przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów nadużywa alkoholu - a badanie ujawniło związek między stosowaniem poszczególnych form przemocy a właśnie nadużywaniem alkoholu.<br /><br /> <b>Szukanie pomocy i gotowość do korzystania z pomocy.</b><br /> Najczęściej dzieci szukały pomocy w związku z zaniedbaniem potrzeb życiowych, wtedy kiedy chodziły głodne (po pomoc zwróciło się 32%) oraz kiedy doznawały przemocy fizycznej (23%) i kiedy rodzice nie troszczyli się o to, by miały czystą odzież (20%). A po pomoc zwróciliby się do: nauczycieli, wychowawców, pedagogów/psychologów szkolnych, lekarzy lub pielęgniarek oraz przyjaciół i rodziny.<br /><br /> <i>Źródło: &#8222;Świat problemów&#8221; nr 9 (272), Warszawa, wrzesień 2015</i>
adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=932