Menu główne
Strona główna
Informacje
Wychowawcy
LOK
Uwaga dopalacze!
Pomagają nam
Artykuły
Dane teleadresowe
Mapa
Świetlica - Miejsce dla Dziecka i Rodziny
Organizatorzy
Cele projektu
Partnerzy
Zajęcia
Zdjęcia
Klub Zielonych Przyjaciół Młochowa
Informacje
Akcje
Współpraca
Zdjęcia
Konkurs Plastyczny "Barwy Dzieciństwa"
Informacje
I edycja
II edycja
III edycja
Instytucje pomocowe
Zespół Interdyscyplinarny
Instytucje pomocowe
Przeciwdziałanie przemocy
Tęcza
Cele i zadania
Normy
Zaspokajanie potrzeb

Inne
Nasza Gmina
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
Statystyki
gości na stronie: 1

Licznik odwiedzin
(od 30.01.2012):
Na bloga liczniki
Projekty - PZU oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
Z początkiem lipca uzyskaliśmy kolejną możliwość realizacji Projektu „Świetlica - Moje” Program partnerski PZU oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży pod nazwą Projektu „Świetlica - Miejsce dla Dziecka i Rodziny”. Projekt trwa od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r., uzyskana kwota dotacji wynosi 8 000 zł., jest organizowany w partnerstwie z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z oddziałem w Młochowie.

Głównym celem projektu jest dalsze rozwijanie zainteresowań związanych z naukami ścisłymi podopiecznych oraz integracja rodziców biologicznych i zastępczych z dziećmi poprzez wspólne warsztaty rodzinne.

Projekt obejmuje zajęcia edukacyjne z nauk ścisłych w trzech blokach: fizyka i astronomia, przyroda i chemia. Ma to na celu wzbudzenie zainteresowania nie tylko eksperymentami, ale także poszerzeniu wiedzy o tych naukach. Przedsięwzięciom tym będą towarzyszyły wyjazdy związane z każdym blokiem, które wzmocnią ich rozwój zainteresowań oraz zajęcia tematyczne, na których dzieci poprzez zabawę i gry edukacyjne będą odkrywały świat nauk ścisłych. Drugim bardzo istotnym elementem projektu będzie integracja rodziców biologicznych i zastępczych z dziećmi podczas rodzinnych warsztatów. W każdym miesiącu będziemy wspólnie spędzać czas na eksperymentowaniu, zajęciach plastycznych, zajęciach kulinarnych, zajęciach sportowych oraz imprezach okolicznościowych zgodnych z harmonogramem pracy Ogniska. Warsztaty mają na celu aktywizowanie dzieci i ich opiekunów do wspólnego spędzania czasu i ukazania wartości jakie z tego płyną. W czasie trwania projektu dodatkowym elementem będą zajęcia plastyczne dla dzieci i rodziców, praca z papierem i drewnem.

Chcemy pokazać, jak za pomocą podstawowych i łatwo dostępnych materiałów można stworzyć niesamowite prace. Cieszymy, iż nasi podopieczni będą mieli kolejne okazje do zdobywania nowych umiejętności i rozwijania swoich zainteresowań i pasji.
Krystyna Masłowska | 31.07.2012
Projekt - Stowarzyszenie LGD Ziemia Chełmońskiego
Z wielką radością chcemy podzielić się informacją, iż Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza” w ostatnim czasie aplikowało do trzech projektów, z których dwa uzyskały dotacje.
Projekt „Ziemia Chełmońskiego oczami dzieci - warsztaty” realizowany będzie na przełomie lata i jesieni 2013 roku, potrwa 3 miesiące, uzyskana kwota dofinansowania ze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” wynosi 25 000 zł, koszt całkowity projektu to 37 000 zł.

W ramach projektu planujemy zorganizować warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży, dzięki którym będą mogły rozwijać zainteresowania kulturą i pięknem własnego regionu. Na prowadzonych warsztatach wychowankowie poznają krótką historię fotografii, będą zdobywać i rozwijać umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym, samodzielnie wykonywać zdjęcia cyfrowe, będą wykorzystywać komputer w inny niż na co dzień sposób, a mianowicie poznawać metody archiwizacji i obrabiania zdjęć.

Zajęcia w plenerze będą się odbywać na terenach gmin: Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Sochaczew, Nadarzyn, na których dzieci i młodzież poznają nieznane dla nich dotąd zabytki, wyjątkowe miejsca oraz osoby związane z historią i sztuką naszego regionu.

W trakcie każdej z wycieczek dzieci i młodzież oprócz zaznajamiania się z historią i zabytkami swojego regionu będą uczyć się fotografowania obiektów i krajobrazu.
Jedną z wielu korzyści tego projektu będzie zwrócenie uwagi środowiska lokalnego, w tym rodziców naszych wychowanków, na Ognisko jako nie tylko miejsce, w którym dzieci odrabiają lekcje i uczestniczą w codziennych zajęciach, ale także jako instytucję podnoszącą możliwości rozwijania zainteresowań poprzez działania kulturotwórcze.
Krystyna Masłowska | 31.07.2012
O bezpieczeństwie cd. - ochrona danych osobowych
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. mówi, iż: „za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.” Do takich informacji zalicza się m.in.: imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania, PESEL, jak również wygląd charakterystyczny, grupę krwi, iloraz inteligencji czy poglądy polityczne.

Jak podaje GIODO - Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych „Dzieci i młodzież, korzystając z Internetu, zapominają o dbałości o swoje dane osobowe i nierozważnie je udostępniają”. Bez przeszkód podają swoje imiona, nazwiska, datę urodzenia, adres domowy, maile, adres szkoły do której uczęszczają; opisują swoje zainteresowania, zamieszczają zdjęcia i filmiki. Wszystko to może prowadzić do poważnych problemów zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym zagrażając bezpieczeństwu swojemu oraz najbliższych.

Więcej informacji w zakładce: Artykuły.

źródło: www.giodo.gov.pl

Magda Piotrkowicz – wychowawca GODM „Tęcza”
Krystyna Masłowska | 30.07.2012
Bezpieczne wakacje
Wakacje to czas nieustannej zabawy oraz nowych wrażeń. Korzystając z różnych przyjemności nie można zapomnieć o bezpieczeństwie swoim i bliskich. Zwracajmy uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po wakacjach mieć same dobre wspomnienia. Oto kilka podstawowych zasad, których przestrzeganie pozwoli spędzić bezpiecznie lato.

KORZYSTAJ Z UMIAREM ZE SŁOŃCA, odsłonięte części ciała powinny być chronione przez kremy zawierające filtry. Zrezygnuj z opalania w godzinach największego działania słońca tj. pomiędzy godz. 10.00 - 14.00. Chroń oczy i głowę przed promieniami UV; szczególnie chroń przed słońcem wszelkie znamiona.

REGULARNIE PIJ DUŻE ILOŚCI PŁYNÓW, nadmierne korzystanie z kąpieli słonecznych może wywołać objawy niepożądane tj. - poparzenia słoneczne - udar słoneczny.

NIE ZBLIŻAJ SIĘ do obcego psa ani innego dzikiego zwierzęcia - nie dotykaj go, nawet jeśli robi wrażenie łagodnego. Pogryzienia są niebezpieczne ze względu na ogromne ryzyko zakażenia. Szczególnie groźne jest zakażenie wścieklizną. Każda osoba pokąsana przez zwierzę powinna zgłosić się do lekarza.

NA ZABAWY wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i wykopów.

MÓW RODZICOM zawsze dokąd wychodzisz. Unikaj przygodnych znajomości - nie korzystaj z jazdy samochodem z nieznajomym.

PAMIĘTAJ, podczas wypadów leśnych, przebywania obok stawów, rzek, łąk może pojawić się kleszcz. Warto zatem: nosić w lesie odpowiednia odzież zakrywająca jak najwięcej części ciała, stosować repelenty, po wizycie w lesie dokładnie obejrzeć całe ciało oraz przejrzeć ubranie. W razie ukłucia należy natychmiast usunąć kleszcza. Jeśli w ciągu kilkunastu dni pojawi się wokół miejsca ukąszenia choćby niewielki odczyn zapalny należy zgłosić się do lekarza.

Więcej informacji o bezpiecznych wakacjach w zakładce: ARTYKUŁY

Źródło: www.bezpiecznewakacje.pl

Wszystkim życzymy bezpiecznych wakacji, dużo słońca, radości oraz wspaniałych wrażeń.

Magda Piotrowicz - wychowawca GODM "Tęcza"
Krystyna Masłowska | 17.07.2012
Chełmonalia - Powitanie Lata 2012
W niedzielę 8 lipca trzy instytucje: Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe Tęcza”, Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Młochowa reprezentowały Gminę Nadarzyn na festynie rodzinnym „Chełmonalia – Powiatanie Lata 2012”, który odbył się w miejscowości Nowa Sucha w powiecie sochaczewskim.

Impreza miała na celu nie tyko integrację mieszkańców gminy Nowa Sucha, ale także pozostałych 10 gmin należących do Stowarzyszenia „Ziemia Chełmońskiego”.

Program przewidywał wiele atrakcji dla uczestników festynu a smakowitą ciekawostką był konkurs kulinarny „Pierogowe smaki”.

Z naszej gminy do konkursu zgłosiły się 2 drużyny z Młochowa: GODM „Tęcza” w składzie Klaudia Kłapkowska, Dawid Kłapkowski, Mikołaj Wójcik i p. Marzena Latoszek z litewskimi pierogami oraz Koło Gospodyń Wiejskich z pierogami z soczewicą i pieczarkami.

Niestety, tym razem talent kulinarny naszych reprezentantów nie został doceniony, ale pierogi były naprawdę pyszne. Za udział w konkursie nasi uczestnicy otrzymali wiklinowe kosze, koszulki.

Na stoisku Gminy Nadarzyn zaprezentowaliśmy prace dzieci z naszego Ogniska, wyroby rękodzieła z NOK oraz materiały promujące naszą gminę. Relację z tej imprezy można obejrzeć na TVP Info /Warszawa/ Kurier Mazowiecki z dn. 08.07.2012 r.

Serdecznie dziękujemy Panu Januszowi Grzybowi Wójtowi Gminy Nadarzyn za bezpłatne użyczenie autokaru.
Krystyna Masłowska | 09.07.2012 więcej |
Zakonczenie roku szkolnego w Ognisku

Zakończenie roku szkolnego to okazja aby wyróżnić dzieci, które wykazały się największą aktywnością i zaangażowaniem, i tak wyróżnieni otrzymali upominki, natomiast pozostałe dzieci pamiątkowe dyplomy.

W tym dniu pożegnaliśmy osoby, które od nowego roku szkolnego nie będą uczęszczały do naszego Ogniska, ponieważ zmieniają miejsce zamieszkania. Były łzy wzruszenia, podziękowania i życzenia na „nową drogę życia”.

Mogliśmy obejrzeć również przedstawienie mówiące o radości z nadchodzących letnich dni nie zapominając o kwestiach bezpieczeństwa.

Wszystkim dzieciom i dorosłym życzymy udanych wakacji, uśmiechu, słońca  i czerpania radości z każdego dnia !Krystyna Masłowska | 28.06.2012 więcej |
Zawody O Puchar Prezesa LOK Nadarzyn
W zawodach o Puchar Prezesa LOK Nadarzyn p. Franciszka Antonika, które odbyły sięw dniu 17 czerwca 2012 r. (niedziela) I miejsce zajęła nasza drużyna LOK GODM „Tęcza”, w składzie: Marta , Natalia , Ania , Basia , p. Agnieszka Peikert i p. Marzena Latoszek.

Sukcesy drużyny to efekt wielu treningów grupy i dużego zaangażowania p. Marzeny Latoszek opiekuna koła LOK.

Serdecznie gratulujemy!
Krystyna Masłowska | 18.06.2012 więcej |
IV Piknik Rodzinny

W niedzielę 3 czerwca na placu przy kościele odbył się IV Piknik Rodzinny, którego organizatorami byli: Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza”, Nadarzyński Ośrodek Kultury, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Parafia Rzymskokatolicka w Nadarzynie.

Piknik rozpoczął się Mszą św. podczas której jubileusz 30. rocznicy święceń kapłańskich obchodził Proboszcz ks. Kanonik Andrzej Wieczorek.

Podczas Pikniku odbyły się: pokazy tańca nowoczesnego w wykonaniu młodzieży z Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” i Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, występ zespołu wokalnego „Młodzi Duchem” działającego przy NOK, przedstawienie profilaktyczne pt. „Imprezka” w wykonaniu grupy teatralnej „TAK” z GODM Tęcza i przedstawienie ekologiczne pt. „Na wysypisku” również w wykonaniu młodzieży z GODM „Tęcza”. Po tym występie dziewczynka z widowni razem ekologami posadziła na placu symboliczne drzewko. Równie pięknie wystąpił także zespół muzyczny FOLK NOK i dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Jupik” w Nadarzynie.

Podczas pikniku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w III Konkursie Plastycznym pt. „Moje Marzenia” organizowanym przez Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza”.

Najważniejszym punktem pikniku był III Nadarzyński Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn pana Janusza Grzyba. Wśród uczestników biegu rozlosowane zostały nagrody rzeczowe: rower górski, torby turystyczne. Pamiątkowe puchary, medale i dyplomy zwycięzcom w kategorii kobiet i mężczyzn wręczył pan Tomasz Muchalski wice wójt gminy Nadarzyn. Najstarsza uczestniczka biegu uhonorowana została pamiątkową statuetką. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali koszulki.

Na zakończenie zagrała mieszkańcom Orkiestra OSP Nadarzyn. Dyrygent pan Mirosław Chilmanowicz przygotował niespodziankę - orkiestra wykonała utwór „Koko, koko Euro spoko” - który zwyciężył w konkursie esemesowym na „Hit biało-czerwonych".

Uczestnicy pikniku mogli odwiedzić stoisko OSP Nadarzyn, gdzie strażacy udzielali nauki pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w zdarzeniach, prezentowali sprzęt do ratownictwa medycznego i do udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Nad bezpieczeństwem uczestników pikniku czuwali pracownicy Ośrodka Zdrowia w Nadarzynie, policjanci z Komisariatu Policji w Nadarzynie oraz Straż Gminna.

Poza występami na scenie dzieci miały możliwość twórczego spędzania czasu na placu ;znajdowały się tam stanowiska plastyczne, warsztaty grafitti, naukowe, ruchowe, stoisko afrykańskie (oryginalne przedmioty i zdjęcia z wyprawy do Afryki), strefa eko - szaleństwa, clowni, malowanie buziek.

„Caritas” działający przy parafii w Nadarzynie prowadził loterię fantową; można było również kupić wyroby z rękodzieła. Prezentowana była również wystawa poświęcona postaci Janusza Korczaka (udostępniona przez Bibliotekę Publiczną w Nadarzynie).

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy władzom gminy Nadarzyn za ufundowanie nagród, strażaczkom i strażakom OSP Nadarzyn, Policji, pracownikom Ośrodka Zdrowia w Nadarzynie, Straży Gminnej za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników pikniku - Państwa obecność była nieoceniona.

Dziękujemy również artystom, wolontariuszom i harcerzom z I-szej Nadarzyńskiej Drużyny Harcerskiej „Impeesa” za ogromne zaangażowanie i entuzjazm przy organizacji tej imprezy.
Krystyna Masłowska | 05.06.2012
Protokół z posiedzenia jury w III Konkursie Plastycznym
Protokół z posiedzenia jury w III Konkursie Plastycznym „BARWY DZIECIŃSTWA”
pod hasłem „MOJE MARZENIA”

Podczas trwania tegorocznego konkursu wpłynęło do nas 87 prac z następujących placówek:
 • Przedszkole Publiczne w Młochowie,
 • Przedszkole Publiczne w Nadarzynie
 • Przedszkole Niepubliczne „Jupik” w Nadarzynie
 • Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie
 • Szkoła Podstawowa im. Św Stanisława Kostki w Kostowcu
 • Promienie – Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Sternik w Nadarzynie
 • Świetlica Socjoterapeutyczna w Brwinowie, ul. Grodziska 31
 • Świetlica Socjoterapeutyczna w Brwinowie, ul. Piłsudskiego 11
 • Świetlica Socjoterapeutyczna w Źólwinie
 • Świetlica Środowiskowa w Otrębusach
 • GODM „ Tęcza” w Nadarzynie
 • GODM „ Tęcza” w Młochowie.

  Jury w składzie: Marzena Latoszek, Dorota Suwalska, Monika Mazurek, Teresa Tarkowska i Kasia Krysik przyznały nagrody w następujących kategoriach:

  Przedszkola

  I miejsce
  Izabela Bartosiewicz, Przedszkole Publiczne w Młochowie, instruktor Ela Żyta

  Wyróżnienie
  Patrycja Kozieł, Przedszkole Publiczne w Młochowie, instruktor Ela Żyta
  Paweł Michalczyk, Przedszkole Publiczne w Młochowie, instruktor Bożena Grochowska

  Szkoły Podstawowe, klasy 0-III

  I miejsce
  Maria Pasek, Promienie - SP Stowarzyszenia „Sternik” w Nadarzynie, instruktor Justyna Gaworska

  Wyróżnienie
  Mikołaj Krakowiak, SP im. Św Stanisława Kostki w Kostowcu, instruktor Agnieszka Bajnóg
  Franciszek Krupa, SP im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie, instruktor Anna Dąbkowska

  Szkoły Podstawowe, klasy IV – VI

  I miejsce
  Gabriela Czarnecka, SP im. Św. Stanisława Kostki w Kostowcu, instruktor Agnieszka Bajnóg

  Wyróżnienie
  Arkadiusz Żukowski, SP im św. Stanisława Kostki w Kostowcu, instruktor Agnieszka Bajnóg

  Placówki opiekuńczo - wychowawcze i wsparcia dziennego

  I -sze miejsce ex aequo
  Adrian Gawor, Świetlica Socjoterapeutyczna w Brwinowie, ul. Grodziska 31, instruktor Barbara Korytkowska
  Kamil Krzemiński, Świetlica Socjoterapeutyczna w Brwinowie, ul. Piłsudskiego 11, instruktor Marzena Kuc

  Wyróżnienie
  Dominika Kłapkowska, GODM „Tęcza” Młochów, instruktor Marzena Latoszek
  Weronika Kłapkowska, GODM „Tęcza” Młochów, instruktor Marzena Latoszek
  Tomasz Targaszewski, Świetlica Socjoterapeutyczna w Brwinowie, ul. Grodziska 31, instruktor Barbara Korytkowska
  Kinga Gajda, GODM „Tęcza” w Nadarzynie, instruktor Kasia Krysik

  Praca zbiorowa

  I-sze miejsce ex aequo
  Grupa Starszaków, Przedszkole Niepubliczne „ Jupik” w Nadarzynie, instruktor Patrycja Wojcieszak
  Grupa „ Pszczółki”, Przedszkole Publiczne w Młochowie

  Warto podkreślić, że obrady jury były burzliwe i wszystkie prace bardzo się podobały. Dzieci zaprezentowały wysoki poziom i świetne pomysły.

  Gratulacje dla wszystkich uczestników!br
 • Krystyna Masłowska | 01.06.2012
  Spotkanie w ramach kampanii "Razem Bezpieczniej"
  W dniu 17 maja 2012 r. odbyło się spotkanie spotkanie robocze w ramach kampanii "Razem Bezpieczniej", którego nasze Ognisko było współorganizatorem. Celem głównym było nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nadarzyn. Cele szczegółowe: ocena stanu faktycznego na terenie gminy Nadarzyn, trendy przestępczości wśród nieletnich, główne rodzaje uzależnień, czynniki środowiskowe uzależnień nieletnich, w skazanie roli szkoły w diagnozowaniu, uzależnień, akty prawne, przemoc domowa z udziałem nieletnich.
  Krystyna Masłowska | 31.05.2012
  Dzień Mamy w Ognisku

  W dniu 25 maja Ognisku „Tęcza” w Nadarzynie gościliśmy Mamy. Dzieci przygotowały program artystyczny: taniec i wiersze, a potem goście poczęstowali się przygotowanymi własnoręcznie wypiekami.

  Występ dzieci nagrodzony był gromkimi oklaskami.

  Mamy miały jeszcze jedno zadanie – musiały się rozpoznać na portretach, które malowały ich pociechy...

  Spotkanie upłynęło nam bardzo wesoło.
  Krystyna Masłowska | 28.05.2012
  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży nie tylko w kontekście Euro 2012
  Wychowawcy Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” w Nadarzynie apelują do Rodziców i Opiekunów:

  Bezwzględnie zakazujcie dzieciom: - przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezebntów i słodyczy,
  - oddalania się z obcymi,
  - wsiadania do pojazdów kierowanych przez obcych.

  Uczcie dzieci, aby podczas nieobecności rodziców:
  - w domu nie otwierały drzwi obcym, nawet znajomym i innym dzieciom,
  - zabrońcie im otwierana drzwi domofonem, jeżeli osobą zgłaszającą się jest ktoś obcy,
  - zakazujcie opowiadania o wyposażeniu mieszkania, sprzęcie technicznym itp.

  Rodzice:
  - nie ujawniajcie dzieciom miejsc przechowywania w domu przedmiotów wartościowych, nie rozmawiajcie przy nich o swoich zarobkach, planowanych inwestycjach itp.
  - uczyńcie wszystko, aby zabawy dzieci były zawsze bezpieczne,
  - uczcie dzieci rozwagi,
  - sami bądźcie przewidujący,
  - docierajcie do publikacji na temat dzieci, ich wychowania i bezpieczeństwa.

  (źródło: www.zyjbepiecznie.policja.pl)
  Krystyna Masłowska | 28.05.2012
  Eko – teatrzyk
  Ekolodzy z naszego Ogniska w Młochowie w dniu 24 maja wystąpili przed swoimi koleżankami i kolegami w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu w Młochowie z przedstawieniem podejmującym zagadnienia ekologii.

  Celem eko - teatrzyku było zrozumienie celowości segregacji śmieci, to też w przedstawieniu pojawiły się postacie - pojemniki na papier, plastik, szkło i metal, które prowadziły pomiędzy sobą rozmowę.

  Dzieci mogły się dowiedzieć jak długo rozkłada się plastik, metal, szkło i co możemy zrobić aby zmniejszyć ilość odpadów.

  Przedstawienie wraz z dziećmi przygotowały wychowawczynie: pani Marzena Latoszek i pani Aneta Bilińska przy współpracy z firmą Schenker.
  Krystyna Masłowska | 25.05.2012
  Eko-wolontariat
  W ramach działalności Klubu Zielonych Przyjaciół Młochowa w dniu 10 maja przy GODM Tęcza w Młochowie razem z pracownikami firmy Schenker sadziliśmy krzewy i kwiaty wokół świetlicy. Około 50 krzewów i kwiatów sprawiło , że otoczenie wokół świetlicy staje się coraz ładniejsze.

  Pomimo upalnej pogody i lejącego się z nieba żaru, udało się posadzić wszystkie rośliny.

  I dzieci i dorośli byli mocno zmęczeni, tak więc grill zorganizowany przez pracowników Schenkera był bardzo miłą niespodzianką. Ale to nie był koniec niespodzianek. Na zakończenie pani Aneta koordynator działań na rzecz środowiska Schenker przygotowała dla dzieci eko konkurs, a nagrodami były kreatywne gry , związane z ekologią ufundowane również przez firmę transportową.

  Ponadto, Schenker sfinansował koszulki, logo KZPM i wspomniane rośliny ozdobne.

  Młodzież z Ogniska upiekła dla gości domowe ciasta i około godziny 19 zakończyliśmy akcję prowadzoną w ramach eko-wolontariatu.

  Bardzo dziękujemy Dyrekcji firmy Schenker za sfinansowanie kolejnej akcji, Pracownikom firmy Schenker za poświęcony nam czas i spędzenie kolejnego popołudnia z nami.

  Bardzo dziękuję dzieciom i wolontariuszom oraz pani Marzenie Latoszek i pani Anecie Bilińskiej za to, że wciąż mają wiele pomysłów (bardziej lub mniej szalonych „pozytywnie zakręconych”) i zapał do ich realizacji. Pani Eli Jagodzińskiej za dobrą rękę do kwiatów.

  Dziękuję Sebastianowi i Filipowi z Młochowa, że wciąż pamiętają o Ognisku i nam pomagają.
  Krystyna Masłowska | 14.05.2012 więcej |
  "Tolerancja jest mega trudna"
  Na ostatnich zajęciach z grupą chłopców rozmawialiśmy o tolerancji. Podanie definicji było książkowe: tolerancja to poszanowanie czyichś poglądów, zachowań, gustu, sposobu bycia mimo, że nam się to nie podoba. Pojęcia z jakimi ją kojarzą, to m.in. szacunek, wyrozumiałość, obiektywizm.

  Na pytanie, czy jestem tolerancyjny większość od razu odpowiada twierdząco, jednak w sytuacji bezpośredniej z niejaką „odmiennością” okazało się , że jest nieco inaczej. Wszyscy znają dzieci różnych narodowości, różnych wyznań, dzieci niepełnosprawne i zdrowe, bogate i te mniej zamożne, grzeczne i te trochę rozrabiające. Z tą tolerancja też jest i tak i tak.

  Koledzy różnych narodowości są fajni, ale czasami specjalnie sprawi się im przykrość, inna religia nie przeszkadza, bo tego przecież nie widać, dzieci z niepełnosprawnością są już „gorsze” ale tylko w sporcie; najgorzej wg dzieci jest ze statutem materialnym, bo ktoś chodzi w niemodnych ubraniach, nie ma drugiego śniadania, komórki, oryginalnych butów i super komputera - wtedy czuje się niechęć, łatwo obgadywać i wyśmiewać.

  Zastanawiając się dłużej nad tymi przykładami, stwierdzili, że taka różnorodność to przecież nic złego, ale jednak trudno ją akceptować.

  Każdy jest inny, dzięki temu jest ciekawiej, nie nudzimy się, uczymy się o innych kulturach, można dyskutować, pomagać sobie wzajemnie i wspierać.

  Podsumowując zgodnie stwierdzili, że bycie osobą naprawdę tolerancyjną jest „mega trudne” i ciągle trzeba nad tym pracować. Nie musimy wszystkich lubić, ale każdy człowiek zasługuje na szacunek i nikt nie ma prawa go obrażać z jakiegokolwiek powodu.

  Magda Piotrkowicz - wychowawca
  Krystyna Masłowska | 30.04.2012 więcej |

  strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [archiwum newsów | dodaj news]

  Gmina Nadarzyn


  Karta Nadarzyniaka

  Kalendarz
  Listopad
  Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930

  Alberta i Leopolda

  Biorytm
  Najczęściej czytane
  Pracownicy
  Wyjazdy
  Informacje ogólne
  Cele i zadania
  Normy postępowania
  Dane teleadresowe
  Prawa i obowiązki...
  Potrzeby, jakie p...
  Mapa
  LOK
  Linki  © 2019 Ognisko Tęcza Nadarzyn, ul. Kościelna 2, 05-830 Nadarzyn, tel. (022) 739 73 11. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  0.023 | powered by jPORTAL 2 & UserPatch