Menu główne
Strona główna
Informacje
Wychowawcy
LOK
Uwaga dopalacze!
Pomagają nam
Artykuły
Dane teleadresowe
Mapa
Świetlica - Miejsce dla Dziecka i Rodziny
Organizatorzy
Cele projektu
Partnerzy
Zajęcia
Zdjęcia
Klub Zielonych Przyjaciół Młochowa
Informacje
Akcje
Współpraca
Zdjęcia
Konkurs Plastyczny "Barwy Dzieciństwa"
Informacje
I edycja
II edycja
III edycja
Instytucje pomocowe
Zespół Interdyscyplinarny
Instytucje pomocowe
Przeciwdziałanie przemocy
Tęcza
Cele i zadania
Normy
Zaspokajanie potrzeb

Inne
Nasza Gmina
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
Statystyki
gości na stronie: 1

Licznik odwiedzin
(od 30.01.2012):
Na bloga liczniki
Artykuły > Samorząd > Prawa i obowiązki wychowanka

„Szanuj mnie, żebym szanował innych

Wybaczaj, żebym umiał wybaczać

Słuchaj, żebym umiał słuchać

Nie bij, żebym nie bił

Nie poniżaj, żebym nie poniżał

Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać

Nie wyśmiewaj

Nie obrażaj

Nie lekceważ

Kochaj mnie, żebym umiał kochać

Uczę się życia od Ciebie.”

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Dzieci i młodzież  mają prawo do:

1) ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,

2) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej,

3) swobodnego wyrażania myśli i przekonań,

4) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

5) uzyskania od wychowawców wszechstronnej pomocy, opieki wychowawczej i zapewnienia  bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w Ognisku i poza jego terenem.

6) dostępu do informacji o prawach dziecka oraz o możliwości ich ochrony

2. Dzieci i młodzież zobowiązani są do:

1) współpracy w procesie wychowania,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia,

3) uznawania godności i podmiotowości innych osób,

4) dbałości o ład i porządek w pomieszczeniach świetlicy, uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych,

5) wyrabiania u siebie nawyków poprawnego wysławiania się, eliminowania wulgaryzmów,

6) wystrzegania się uzależnień i nałogów,

7) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

8) systematycznego udziału w zajęciach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2019 Ognisko Tęcza Nadarzyn, ul. Kościelna 2, 05-830 Nadarzyn, tel. (022) 739 73 11. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.017 | powered by jPORTAL 2 & UserPatch