Menu główne
Strona główna
Informacje
Wychowawcy
LOK
Uwaga dopalacze!
Pomagają nam
Artykuły
Dane teleadresowe
Mapa
Świetlica - Miejsce dla Dziecka i Rodziny
Organizatorzy
Cele projektu
Partnerzy
Zajęcia
Zdjęcia
Klub Zielonych Przyjaciół Młochowa
Informacje
Akcje
Współpraca
Zdjęcia
Konkurs Plastyczny "Barwy Dzieciństwa"
Informacje
I edycja
II edycja
III edycja
Instytucje pomocowe
Zespół Interdyscyplinarny
Instytucje pomocowe
Przeciwdziałanie przemocy
Tęcza
Cele i zadania
Normy
Zaspokajanie potrzeb

Inne
Nasza Gmina
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
Statystyki
gości na stronie: 1

Licznik odwiedzin
(od 30.01.2012):
Na bloga liczniki
Artykuły > Tęcza > Cele i zadania

Ognisko jest placówką wsparcia dziennego, której celem jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Placówka czynna jest w godzinach 9.00-17.00.

Głównym celem Ogniska jest wszechstronna pomoc dziecku, poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, pomoc w nauce, różne formy pomocy materialnej, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych.

Do Ogniska uczęszczają również dzieci i młodzież z tzw. grupy koleżeńskiej. Są to najczęściej przyjaciele wychowanków, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach i włączają się do pomocy koleżeńskiej. Często do tej pomocy dołączają się także wolontariusze. Dzięki ich życzliwej pomocy można realizować wiele interesujących i często trudnych przedsięwzięć.

Podstawowymi zadaniami Ogniska są:

1. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć ogólnorozwojowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
3. wpajanie wychowankom zasad współżycia społecznego, kształtowanie właściwego stosunku i motywacji do nauki i pracy, podnoszenie poziomu ich kultury osobistej, eliminowanie zaburzeń zachowania, agresji, przemocy,
4. pomoc wychowankom w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
5. organizacja czasu wolnego i rozwój zainteresowań wychowanków,
6. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego,
7. współpraca z rodzinami wychowanków,
8. animowanie środowiskowej działalności na rzecz dziecka i rodziny,
9. współpraca z innymi instytucjami w celu zapewnienia wsparcia materialnego, psychologicznego, pedagogicznego.


© 2019 Ognisko Tęcza Nadarzyn, ul. Kościelna 2, 05-830 Nadarzyn, tel. (022) 739 73 11. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.006 | powered by jPORTAL 2 & UserPatch