Menu główne
Strona główna
Informacje
Wychowawcy
LOK
Uwaga dopalacze!
Pomagają nam
Artykuły
Dane teleadresowe
Mapa
Świetlica - Miejsce dla Dziecka i Rodziny
Organizatorzy
Cele projektu
Partnerzy
Zajęcia
Zdjęcia
Klub Zielonych Przyjaciół Młochowa
Informacje
Akcje
Współpraca
Zdjęcia
Konkurs Plastyczny "Barwy Dzieciństwa"
Informacje
I edycja
II edycja
III edycja
Instytucje pomocowe
Zespół Interdyscyplinarny
Instytucje pomocowe
Przeciwdziałanie przemocy
Tęcza
Cele i zadania
Normy
Zaspokajanie potrzeb

Inne
Nasza Gmina
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
Statystyki
gości na stronie: 1

Licznik odwiedzin
(od 30.01.2012):
Na bloga liczniki
Artykuły > Inne > Instytucje pomocowe - Instytucje pomocowe
Poniżej przedstawiamy wybrane instytucje pomocowe działające na terenie naszej gminy i powiatu:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729-81-95 w. 180, 183, 184

2. Punkt Konsultacyjny - psycholog, kontakt z GOPS w Nadarzynie

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729-81-95 w. 180

4. Komisariat Policji w Nadarzynie, ul. Warszawska 13, tel. tel. 22 729-81-77

5. Grupa Wsparcia AA „Klemens”, spotkania dla kobiet i mężczyzn w każdą niedzielę o godz. 16:00, w Domu Parafialnym w Nadarzynie. ul. Kościelna 2

6. Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza” w Nadarzynie z filią w Młochowie, ul. Kościelna 2, tel. 22 739 -73-11

7. Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 8, tel. 22 758-60-81 do 85

8. Zespół Ośrodków Wsparcia, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piastowie, ul. Ks. J. Popiełuszki 24, tel. 22 753-45-55, 56, fax 22 739-39-05

9. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, tel. 22 758-68-09, fax 22 739-12-66

10. Poradnia leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 18, tel. 22 758-11

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, tel. 22 738-15-01 do 08

12. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Punkt Konsultacyjny dla osób z Problemem Alkoholowym i Narkotyków dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Pruszkowie, Al. Wojska Polskiego 20, tel. 22 758-68-29

13. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Pruszkowie, ul. Księcia Józefa 1, tel. 22 758-74-71

14. Dom Samotnej Matki Wspólnoty „Chleb Życia” w Brwinowie, ul. Sienkiewicza 4, tel. 22 729-62-29

15. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, tel. alarmowy 987, tel: 22 595 13 00, 22 695 61 68, 22 695 61 69, fax: 22 595 13 50, 22 695 63 53

16. Caritas przy Parafii w Nadarzynie i w Młochowie

© 2019 Ognisko Tęcza Nadarzyn, ul. Kościelna 2, 05-830 Nadarzyn, tel. (022) 739 73 11. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.006 | powered by jPORTAL 2 & UserPatch