Menu główne
Strona główna
Informacje
Wychowawcy
LOK
Uwaga dopalacze!
Pomagają nam
Artykuły
Dane teleadresowe
Mapa
Świetlica - Miejsce dla Dziecka i Rodziny
Organizatorzy
Cele projektu
Partnerzy
Zajęcia
Zdjęcia
Klub Zielonych Przyjaciół Młochowa
Informacje
Akcje
Współpraca
Zdjęcia
Konkurs Plastyczny "Barwy Dzieciństwa"
Informacje
I edycja
II edycja
III edycja
Instytucje pomocowe
Zespół Interdyscyplinarny
Instytucje pomocowe
Przeciwdziałanie przemocy
Tęcza
Cele i zadania
Normy
Zaspokajanie potrzeb

Inne
Nasza Gmina
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
Statystyki
gości na stronie: 1

Licznik odwiedzin
(od 30.01.2012):
Na bloga liczniki
Artykuły > Miejsce dla Dziecka i Rodziny > Cele projektu

 

Pragniemy poinformować, że Ognisko „Tęcza” w ramach V edycji Programu Dotacyjnego „Świetlica - Moje Miejsce” Program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, otrzymało dotacje w kwocie 15.000 zł na realizację projektu pod nazwą „Świetlica - Miejsce dla Dziecka i Rodziny”.

 

Projekt rozpoczęto w dniu 1 czerwca 2011 r. i będzie trwał do 31 marca 2012 r. Realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności mieszkańców na rzecz integracji poprzez rozszerzenie działalności świetlicy, stworzenie możliwości aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego dzieci, ich rodzin biologicznych i rodzin zastępczych.

 

Projekt obejmuje organizowanie zajęć z rękodzieła, tanecznych i edukacyjnych z nauk ścisłych opartych na eksperymentach oraz całorocznych działań, aktywizujących dzieci i ich opiekunów. Zaplanowano organizację kilku uroczystości okazjonalnych. Przedsięwzięciom tym będą towarzyszyły spotkania z psychologiem, który będzie pracował zarówno z grupą rodziców jak i dzieci, poruszając takie zagadnienia jak: sposoby rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Integralną częścią będą zajęcia plastyczne i taneczne prowadzone przez instruktorów. W zależności od indywidualnych potrzeb uczestnicy będą mogli wybrać rodzaj zajęć: wyciszające (rękodzieło) bądź redukujące napięcia i wyzwolenie emocji, które można będzie wyrazić w tańcu.
Cele szczegółowe: 
  • możliwość zaangażowania mieszkańców gminy do wspólnych przedsięwzięć (np. III Piknik Rodzinny, II Bieg Rodzinny); 

  • aktywizacja społeczności wiejskiej (np. Jasełka); 

  • rozwój zainteresowań i aktywności twórczej poprzez udział w zajęciach z rękodzieła i tanecznych; 

  • zwiększenie więzi międzypokoleniowych (np. wspólne rodzinne warsztaty);

  • wyłonienie liderów lokalnych;

  • doposażenie świetlicy.

© 2019 Ognisko Tęcza Nadarzyn, ul. Kościelna 2, 05-830 Nadarzyn, tel. (022) 739 73 11. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.007 | powered by jPORTAL 2 & UserPatch